Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 19 21
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 10, rok: 01
sygnaturaopispublikacja
P 10/01 Wyrok z dnia 2002-05-28
konstytucyjność przepisu wskazującego pracowników uprawnionych do nieodpłatnego nabycia akcji "Telekomunikacji Polskiej" S.A.
Z.U. 2002 / 3A / 35
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: