Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 19 21
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 13, rok: 01
sygnaturaopispublikacja
P 13/01 Wyrok z dnia 2002-06-12
konstytucyjność przepisów regulujących zasady postępowania odwoławczego przed sądem od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Z.U. 2002 / 4A / 42
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: