Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Branże klauzul niedozwolonych UOKiK
Klauzule niedozwolone UOKiK - Usługi finansowe
numer data wpisu postanowienie branża
5837 2014-11-04 XVII AmC 2574/11
"Opłata za wykonanie telefonu wzywającego do zapłaty: 2 zł"
Usługi finansowe
5790 2014-08-27 XVII AmC 1325/13
"1. W przypadku powstania zadłużenia przeterminowanego, Pożyczkodawca ma prawo wszcząć postępowanie windykacyjne mające na celu doprowadzenie do dobrowolnej spłaty należności, którego koszty ponosi Pożyczkobiorca. W związku z...
Usługi finansowe
5769 2014-08-14 XVII AmC 12374/12
"(...) Zmiana adresu e-mail oraz adresu zamieszkania musi być dostarczona do pożyczkodawcy osobiście przez pożyczkobiorcę na piśmie pod rygorem nieważności"
Usługi finansowe
5768 2014-08-14 XVII AmC 12374/12
"1. W przypadku powstania zadłużenia przeterminowanego, Pożyczkodawca ma prawo wszcząć postępowanie windykacyjne mające na celu doprowadzenie do dobrowolnej spłaty należności, którego koszty ponosi pożyczkobiorca. W związku z...
Usługi finansowe
5717 2014-07-03 XVII AmC 10965/12
"Pożyczkobiorca wyraża zgodę na opublikowanie danych osobowych, które udostępnił Pożyczkodawcy w prasie, mediach oraz każdym miejscu, które Pożyczkodawca uzna na stosowne"
Usługi finansowe
5716 2014-07-03 XVII AmC 10965/12
"Koszty windykacji w przypadku konieczności osobistego kontaktu pracownika firmy z Pożyczkobiorcą - 400,00 zł"
Usługi finansowe
5553 2014-02-14 XVII AmC 2571/11
"Wezwanie do zapłaty pod rygorem wypowiedzenia do pożyczkobiorcy/poręczyciela: 20 zł"
Usługi finansowe
5453 2013-11-26 XVII AmC 2573/11
"Wezwanie do wykupienia weksla i wszczęcie procedury dochodzenia praw z weksla (wezwanie sądowe):10% dochodzonej kwoty, nie mniej niż 25 zł"
Usługi finansowe
5362 2013-10-17 XVII AmC 1765/11
"Każdorazowa opłata za obsługę zadłużenia wymagalnego w całości, przekazanego do firmy windykacyjnej i jego windykację do 30% kwoty zaległości"
Usługi finansowe
5361 2013-10-17 XVII AmC 1765/11
"Każdorazowa opłata za obsługę zadłużenia przekazanego do firmy windykacyjnej i jego windykację - kwota zaległości: powyżej 1920,00: 576,00PLN"
Usługi finansowe
5360 2013-10-17 XVII AmC 1765/11
"Każdorazowa opłata za obsługę zadłużenia przekazanego do firmy windykacyjnej i jego windykację - kwota zaległości: 960,01 PLN - 1920,00 PLN: 288,00 PLN"
Usługi finansowe
5359 2013-10-17 XVII AmC 1765/11
"Każdorazowa opłata za obsługę zadłużenia przekazanego do firmy windykacyjnej i jego windykację-kwota zaległości: 480,01 PLN - 960,00 PLN: 144,00 PLN"
Usługi finansowe
5358 2013-10-17 XVII AmC 1765/11
"Koszt pojedyńczej windykacji telefonicznej (monit telefoniczny): 6 PLN (...) Opłata jest naliczana za telefoniczną obsługę przeterminowanego zadłużenia gdy kwota zaległości jest większa niż 10 zł, także w sytuacji...
Usługi finansowe
5357 2013-10-17 XVII AmC 1765/11
"Opłata za wypowiedzenie umowy wysłane do kredytobiorcy/pożyczkobiorcy: 30 PLN"
Usługi finansowe
5356 2013-10-17 XVII AmC 1765/11
"Opłata za wezwanie do zapłaty wysłane do poręczyciela: 25 PLN"
Usługi finansowe
nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • Adres publikacyjny: