Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Branże klauzul niedozwolonych UOKiK
Klauzule niedozwolone UOKiK - Handel elektroniczny
numer data wpisu postanowienie branża
6003 2015-02-20 XVII AmC 6367/13
"Jeżeli zwracany towar zostanie odesłany w opakowaniu nieoryginalnym lub uszkodzonym przez np. napisy lub taśmy klejące, studioindygo.pl zastrzega sobie prawo do potrącenia kosztu opakowania ze zwracanej kwoty"
Handel elektroniczny
6002 2015-02-20 XVII AmC 7629/13
"Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres sklepu na koszt kupującego. Towary o wartości powyżej 300 pln mogą być zwracane tylko i wyłącznie za pomocą firmy kurierskiej UPS. W przypadku nie dopełnienia któregoś...
Handel elektroniczny
6001 2015-02-20 XVII AmC 12818/13
"Wszelkie zastrzeżenia odnośnie stanu przesyłki MUSZĄ być opisane w protokole niezgodności lub na liście przewozowym w obecności kuriera i opatrzone jego podpisem - jest to warunek NIEZBĘDNY przy rozpatrywaniu ewentualnych...
Handel elektroniczny
5999 2015-02-20 XVII AmC 60/13
"Znajdujące się na stronach internetowych sklepu informacje o towarze i cenie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią wyłącznie zaproszenie do złożenia przez Klienta ofert zakupienia...
Handel elektroniczny
5991 2015-02-20 XVII AmC 2854/13
"W przypadku całkowitego odesłania zamówienia, zwracana wartość zostanie pomniejszona o rzeczywiste koszta wysyłki jakie poniósł sklep na przesłanie zamówienia do Klienta po uwzględnieniu wszystkich parametrów paczki według...
Handel elektroniczny
5990 2015-02-20 XVII AmC 2854/13
"Kwota zwrotu stanowi równowartość ceny zamówionych towarów, ale nie obejmuje kosztów jakie poniósł Klient w chwili zakupu towaru w sklepie misterna.pl. Jeżeli zamówienie było premiowane darmową lub tanią przesyłką, zwraca...
Handel elektroniczny
5985 2015-02-19 XVII AmC 3969/13
"Pieniądze za zwracany towar przelewane będą na wskazane w formularzu zgłoszeniowym konto bankowe. Zwrot pieniędzy następuje po odesłaniu przez klienta podpisanej kopii faktury korygującej na adres sprzedawcy"
Handel elektroniczny
5984 2015-02-19 XVII AmC 3968/13
"Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zlecenia i w przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy regulamin może odstąpić od realizacji zlecenia"
Handel elektroniczny
5976 2015-01-22 XVII AmC 15059/13
"Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówienia z ważnych powodów ekonomicznych"
Handel elektroniczny
5975 2015-01-22 XVII AmC 15056/13
"Reklamacje będą rozpatrywane po przesłaniu następujących dokumentów: oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia listu przewozowego"
Handel elektroniczny
5973 2015-01-22 XVII AmC 2630/14
"Dostawa: (...) Koszt odbioru to 4,99 zł, opłata wynika ze wszelkich czynności związanych z przygotowaniem towaru wydania"
Handel elektroniczny
5970 2015-01-22 XVII AmC 2916/12
"Wszystkie spory wynikłe z sytuacji nieujętych w niniejszym Regulaminie rozpatrzone będą zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego przez sądy właściwe dla miejsca zarejestrowania Zleceniobiorcy"
Handel elektroniczny
5969 2015-01-22 XVII AmC 2086/14
"Sprzedawca zapewnia, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych będą służyły wyłącznie do celów związanych z prowadzoną przez sprzedawcę działalnością gospodarczą"
Handel elektroniczny
5968 2015-01-22 XVII AmC 4695/13
"Zwroty towarów przyjmowane są w przypadku, gdy nie posiadają one śladów używania, nie posiadają uszkodzeń oraz posiadają fabryczne opakowanie. W przypadku otwarcia opakowania i wyciągnięcia produktu uważa się towar za używany,...
Handel elektroniczny
5967 2015-01-22 XVII AmC 4741/13
"20. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niesłowność dostawców"
Handel elektroniczny
nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • Adres publikacyjny: