Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Handel elektroniczny
numer data wpisu postanowienie branża
5562 2014-02-27 XVII AmC 7734/12
"Za opóźnienia z działania Poczty Polskiej nie odpowiadamy"
Handel elektroniczny
5561 2014-02-27 XVII AmC 7734/12
"Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa kupujący"
Handel elektroniczny
5560 2014-02-27 XVII AmC 10616/12
"W przypadku zaginięcia przesyłki Sprzedawca składa reklamację na Poczcie Polskiej lub w firmie kurierskiej. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwraca Klientowi wpłaconą należność za towar do wysokości nie...
Handel elektroniczny
5559 2014-02-27 XVII AmC 10544/12
"Zakup w naszym sklepie jest równoznaczny z udzieleniem nam pełnomocnictwa do składanego zamówienia, które upoważnia nas jako Sprzedającego-pełnomocnika do zawarcia umowy o świadczenie usług pocztowych w Państwa imieniu i na...
Handel elektroniczny
5552 2014-02-14 XVII AmC 1852/12
"Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla miejsca siedziby sprzedawcy"
Handel elektroniczny
5541 2014-02-13 XVII AmC 6142/12
"(...) procenty rabatu mogą ulec zmianie bez powiadomienia"
Handel elektroniczny
5540 2014-02-13 XVII AmC 6147/12
"(...) kwoty wymagane do przyznania rabatu (...) mogą ulec zmianie bez powiadomienia"
Handel elektroniczny
5539 2014-02-13 XVII AmC 6145/12
"Czas trwania programu (...) mogą ulec zmianie bez powiadomienia"
Handel elektroniczny
5535 2014-02-06 XVII AmC 3386/12
"Tradenet nie ponosi ponadto odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki lub jej zwrot, jeśli zawartość faktyczna przesyłki nie zgadza się z zawartością deklarowaną na liście przewozowym"
Handel elektroniczny
5534 2014-02-06 XVII AmC 5649/12
"Po przejściu własności towaru na rzecz Kupującego, PREMIUM TECHNIK POLSKA SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe z przyczyn związanych z nabytym towarem - poza odpowiedzialnością z tytułu...
Handel elektroniczny
5532 2014-02-04 XVII AmC 5414/12
"Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałe podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru przesyłki w obecności pracownika Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Warunkiem przyjęcia tego...
Handel elektroniczny
5528 2014-02-04 XVII AmC 10636/12
"Za chwilę wydania towaru uznaje się jego przekazanie przez Sprzedającego placówce pocztowej"
Handel elektroniczny
5525 2014-02-04 XVII AmC 8323/12
"Złożenie zamówienia oznacza akceptację Regulaminu H&S"
Handel elektroniczny
5524 2014-02-04 XVII AmC 8323/12
"Podmiot prowadzący sklep internetowy www.heartandsoul.pl wskazany w postanowieniach ogólnych zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu"
Handel elektroniczny
5523 2014-02-04 XVII AmC 5586/12
"Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna-sprzedaży między sklepem Italiacaffe.pl, a konsumentami będą rozstrzygane na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to...
Handel elektroniczny
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  • Adres publikacyjny: