Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Handel elektroniczny
numer data wpisu postanowienie branża
5368 2013-10-22 XVII AmC 1318/13
"Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w sytuacji, gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy"
Handel elektroniczny
5364 2013-10-18 XVII AmC 9141/12
"W przypadku zalegania z płatnością co najmniej trzech rat Sprzedający zastrzega sobie prawo do monitorowania płatności w miejscu zamieszkania Kupującego nie częściej aniżeli raz na 14 dni. Strony zgodnie postanawiają, że...
Handel elektroniczny
5346 2013-10-17 XVII AmC 8211/12
"przesyłka nie została dostarczona do adresata. (...) nie ponosimy odpowiedzialności za nierzetelną pracę kurierów i listonoszy"
Handel elektroniczny
5337 2013-10-17 XVII AmC 3851/12
"Zwrotowi nie podlega opłata udziału w kosztach wysyłki i obsługi o ile taka miała miejsce"
Handel elektroniczny
5336 2013-10-17 XVII AmC 3850/12
"Właściwym do rozstrzygania sporów jest Sąd Rejonowy w Bydgoszczy"
Handel elektroniczny
5333 2013-10-17 XVII AmC 465/12
"Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą oraz podpisaną przez Kupującego kartą gwarancyjną. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi"
Handel elektroniczny
5332 2013-10-15 XVII AmC 466/12
"Podczas odbioru towaru, Kupujący jest obowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki. Jeśli jej stan sugeruje wcześniejsze otwarcie lub zniszczenie zawartości, Kupujący winien sporządzić protokół w obecności pracownika Poczty...
Handel elektroniczny
5323 2013-10-15 XVII AmC 8761/12
"W przypadku niemożności spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę Klientowi nie przysługuje roszczenie o naprawienie wynikłej szkody"
Handel elektroniczny
5318 2013-10-08 XVII AmC 4483/12
"Eurograf.pl Małgorzata Bielańska nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostawy przesyłki z winy firmy kurierskiej"
Handel elektroniczny
5317 2013-10-04 XVII AmC 3926/12
"Zespół sklepu akcesoria-dachowe.eu dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i...
Handel elektroniczny
5311 2013-10-04 XVII AmC 7915/12
"W przypadku stwierdzenia (...) używania publikacji zwrot nie zostanie przyjęty"
Handel elektroniczny
5309 2013-10-04 XVII AmC 8228/12
"Nie odpowiadamy za opóźnienia w dostawie przesyłek przez Pocztę Polską i firmy kurierskie"
Handel elektroniczny
5308 2013-10-04 XVII AmC 8229/12
"Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie"
Handel elektroniczny
5304 2013-10-04 XVII AmC 11386/12
"Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikłych z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla miejsca siedziby SPRZEDAJĄCEGO"
Handel elektroniczny
5302 2013-10-04 XVII AmC 4878/11
"W przypadku reklamacji Klient powinien odesłać towar przesyłką ekonomiczną Poczty Polskiej na adres sklepu"
Handel elektroniczny
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  • Adres publikacyjny: