Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Handel elektroniczny
numer data wpisu postanowienie branża
5127 2013-08-05 XVII AmC 4753/12
"Błędne wskazania na skutek błędów czy też opóźnień w aktualizacji ceny towaru nie może stanowić podstawy do wysuwania roszczeń wobec sprzedawcy"(pkt 4.2 Regulaminu)
Handel elektroniczny
5119 2013-08-05 XVII AmC 4664/12
"Księgarnia internetowa KUMIKO.PL zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów"
Handel elektroniczny
5118 2013-08-05 XVII AmC 3888/12
"Sklep zobowiązuje się do zwrotu należności za produkt bez uwzględnienia kosztów dostawy i kosztów odesłania produktu"
Handel elektroniczny
5117 2013-08-05 XVII AmC 5375/11
"Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko w przypadku, gdy będzie odesłany w oryginalnym nieuszkodzonym pudełku"
Handel elektroniczny
5115 2013-08-05 XVII AmC 3941/12
"Za zwrócone produkty zwrot pieniędzy następuje w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zwracanego towaru na wskazany adres lub rachunek (razem z towarem należy zwrócić oryginalną fakturę)"
Handel elektroniczny
5114 2013-08-05 XVII AmC 5421/12
"Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby firmy PaperConcept"
Handel elektroniczny
5113 2013-08-02 XVII AmC 4964/11
"W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane sądowi właściwemu dla siedziby firmy e-lady.pl"
Handel elektroniczny
5112 2013-08-02 XVII AmC 4964/11
"Firma e-Lady nie ponosi odpowiedzialności za pracę firm kurierskich i terminowość doręczeń zamówionych w sklepie towarów"
Handel elektroniczny
5111 2013-08-02 XVII AmC 4964/11
"W przypadku przesyłek zaginionych od czasu ustalenia faktycznych losów przesyłki z firmą przewozową zwrot nie może być dokonany. Czas udzielenia odpowiedzi na reklamację według regulaminów firm przewozowych wynosi 30 dni"
Handel elektroniczny
5110 2013-08-02 XVII AmC 4964/11
"Towary wadliwe lub uszkodzone fabrycznie są wymieniane na nowe, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki pod adres E-Lady ul. Osadnicza 33, 65-785 Zielona Góra"
Handel elektroniczny
5108 2013-08-02 XVII AmC 2975/12
"Sklep internetowy echosonda.pl nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązaniem się przez firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej i pocztowej"
Handel elektroniczny
5107 2013-08-02 XVII AmC 2977/12
"Sklep nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędy występujące w opisach produktów lub nagłą ich zmianę przez producenta"
Handel elektroniczny
5106 2013-08-02 XVII AmC 3311/12
"Niniejszy regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania w serwisie RC.SUSCO.PL. Firma SUSCO zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników"
Handel elektroniczny
5105 2013-08-02 XVII AmC 1870/12
"Sklep zwraca kwotę równą wartości towaru. Zwrot pieniędzy nastąpi w terminie 10 dni roboczych, od momentu otrzymania danych do przelewu na konto wskazane przez Klienta... .Jeżeli zamówienie było wysłane do klienta na koszt...
Handel elektroniczny
5104 2013-08-02 XVII AmC 5340/12
"Nie gwarantujemy, że publikowane dane w opisach towarów nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń"
Handel elektroniczny
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  • Adres publikacyjny: