Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Handel elektroniczny
numer data wpisu postanowienie branża
5103 2013-08-02 XVII AmC 5340/12
"W przypadku odstąpienia od umowy koszty przesyłki towaru w obie strony pokrywa Klient"
Handel elektroniczny
5101 2013-08-02 XVII AmC 3351/12
"Sklep zwraca wyłącznie cenę zakupionego towaru, bez uwzględnienia kosztów przesyłki"
Handel elektroniczny
5100 2013-08-02 XVII AmC 4891/11
"Apteka internetowa zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku: a. podania danych budzących wątpliwości osoby przyjmującej zamówienie"
Handel elektroniczny
5099 2013-08-02 XVII AmC 5409/12
"Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki"
Handel elektroniczny
5098 2013-08-02 XVII AmC 5409/12
"Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez Pocztę Polską oraz firmę kurierską, a także za uszkodzenia przesyłki powstałe na skutek działania poczty lub firm kurierskich"
Handel elektroniczny
5093 2013-08-02 XVII AmC 2129/12
"Jeżeli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy)..."
Handel elektroniczny
5092 2013-08-02 XVII AmC 4846/12
"Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nieużywanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu"
Handel elektroniczny
5091 2013-08-02 XVII AmC 3330/12
"Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy"
Handel elektroniczny
5090 2013-08-02 XVII AmC 8441/12
"Zdjęcia i opisy produktu mają charakter informacyjny i nie mogą być podstawą do reklamacji"
Handel elektroniczny
5089 2013-08-02 XVII AmC 3362/12
"Marcelin Management Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu"
Handel elektroniczny
5088 2013-08-02 XVII AmC 3362/12
"W przypadku gdy opakowanie towaru po jego dostarczeniu nosi znamiona uszkodzenia lub próby otwarcia, Klient jest zobowiązany w obecności kuriera lub na poczcie sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru, pod rygorem...
Handel elektroniczny
5087 2013-08-02 XVII AmC 3362/12
"Zwrot zapłaconej ceny w przypadku złożenia oświadczenia przez Konsumenta, o którym mowa w punkcie 1, zostanie dokonany na wskazane konto bankowe w terminie 14 dni od daty zwrotu zakupionego towaru"
Handel elektroniczny
5082 2013-08-01 XVII AmC 5255/12
"Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów (...) związanych z niniejszym Regulaminem jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby SPRZEDAWCY"
Handel elektroniczny
5081 2013-08-01 XVII AmC 5254/12
"Zamówienie zostanie zrealizowane, jeśli zamówione PRODUKTY będą dostępne w momencie kompletacji zamówienia w magazynie księgarni internetowej"
Handel elektroniczny
5080 2013-08-01 XVII AmC 5248/12
"Wyłączona jest odpowiedzialność SPRZEDAWCY za utracone korzyści"
Handel elektroniczny
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  • Adres publikacyjny: