Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Handel elektroniczny
numer data wpisu postanowienie branża
5064 2013-07-31 XVII AmC 1851/12
"Sprzedawca informuje, iż opisy towarów, dostępnych w sklepie internetowym, są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za niezgodności lub błędy w opisach podawanych przez...
Handel elektroniczny
5063 2013-07-31 XVII AmC 4789/12
"W przypadku zasadnego odstąpienia od umowy przez Kupującego, sklep gwarantuje zwrot kwoty równej zapłaconej cenie"
Handel elektroniczny
5062 2013-07-31 XVII AmC 4788/12
"Kupujący może zrezygnować, w drodze odstąpienia od umowy, z towaru zakupionego w www.oristo.pl bez podania przyczyny składając na piśmie, oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość w terminie 10 dni od daty...
Handel elektroniczny
5061 2013-07-31 4787/12
"Błędne wskazana na skutek błędów czy też opóźnień w aktualizacji ceny towaru nie może stanowić podstawy do wysuwania roszczeń wobec sprzedawcy"
Handel elektroniczny
5059 2013-07-31 XVII AmC 3917/12
"Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu i działalności Sklepu Internetowego jest sąd właściwy dla siedziby firmy"
Handel elektroniczny
5058 2013-07-31 XVII AmC 3909/12
"Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Koszt wysyłki i odesłania towaru nie podlega zwrotowi. W przypadku zwrotu towarów opłaconych za pobraniem przez koszt wysyłki rozumiemy również koszt prowizji za pobranie...
Handel elektroniczny
5057 2013-07-31 XVII AmC 3818/12
"Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna-sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie...
Handel elektroniczny
5056 2013-07-31 XVII AmC 3817/12
"Wszystkie informacje, opisy i dane techniczne pochodzą z materiałów udostępnianych przez producentów i dystrybutorów. Pomimo zachowania bardzo dużej staranności przy ich uzupełnianiu mogą wystąpić drobne błędy, które nie mogą...
Handel elektroniczny
5055 2013-07-31 XVII AmC 8560/12
"Sklep zabawki-dla-dzieci.eu nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez firmy realizujące dostawę"
Handel elektroniczny
5054 2013-07-31 XVII AmC 8558/12
"Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń"
Handel elektroniczny
5053 2013-07-31 XVII AmC 5583/12
"Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez firmę kurierską"
Handel elektroniczny
5042 2013-07-18 XVII AmC 3948/12
"Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane opóźnieniem dostawy lub zgubienia paczki przez firmę przewozową"
Handel elektroniczny
5041 2013-07-18 XVII AmC 3948/12
"W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane sądowi właściwemu dla siedziby Sprzedawcy"
Handel elektroniczny
5040 2013-07-18 XVII AmC 3948/12
"Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za straty bezpośrednie, utratę zysków lub koszty wynikające z zakupu jakiegokolwiek produktu w naszym sklepie internetowym"
Handel elektroniczny
5039 2013-07-18 XVII AmC 3948/12
"Odpowiedzialność Sprzedawcy w każdym przypadku ograniczona będzie do sumy zamówienia"
Handel elektroniczny
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
  • Adres publikacyjny: