Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Handel elektroniczny
numer data wpisu postanowienie branża
5269 2013-09-17 XVII AmC 8765/12
"Wszelkie ewentualne spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla miasta Poznania"
Handel elektroniczny
5268 2013-09-17 XVII AmC 5653/12
"Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku 'O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny' Klient może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie bez podania przyczyny...
Handel elektroniczny
5266 2013-09-17 XVII AmC 10608/12
"Koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi"
Handel elektroniczny
5258 2013-09-17 XVII AmC 4316/12
"Usługę pocztową uznaje się za nienależycie wykonaną w przypadku opóźnienia, uszkodzenia lub ubytku zawartości przesyłki powstałej z winy Zleceniobiorcy"
Handel elektroniczny
5257 2013-09-17 XVII AmC 1901/12
"Herbatakawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie będące rezultatem niestarannej pracy Poczty Polskiej"
Handel elektroniczny
5251 2013-09-17 XVII AmC 8635/12
"Sądem właściwym do rozpatrywania powstałych sporów między firmą GLOBAL a kupującym jest Sąd rejonowy w Olkuszu ul. K.K. Wielkiego 45, 32-300 Olkusz"
Handel elektroniczny
5249 2013-09-16 XVII AmC 4622/12
"Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni, ze wskazaniem wyjątków, o których mowa art. 10 ust. 3 oraz w przypadku towaru rozpakowanego (...)"
Handel elektroniczny
5248 2013-09-16 XVII AmC 4621/12
"Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni, ze wskazaniem wyjątków, o których mowa w art.10 ust. 3 oraz w przypadku towaru (...) noszącego ślady użytkowania"
Handel elektroniczny
5229 2013-09-05 XVII AmC 3311/12
"Staramy się, aby prezentowane dane techniczne były poprawne, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w opisie"
Handel elektroniczny
5226 2013-08-28 XVII AmC 3721/12
"Zibi zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie oraz zawieszenia lub zakończenia Programu w dowolnym czasie bez podania przyczyny przy zachowaniu odpowiednich form informacji"
Handel elektroniczny
5225 2013-08-28 XVII AmC 2186/10
"Wszystkie spory, mogące wyniknąć z tytułu umowy sprzedaży zawartej w sklepie internetowym będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby sklepu internetowego"
Handel elektroniczny
5196 2013-08-12 XVII AmC 3922/12
"Zwrot wartości towaru zostanie dokonany na konto (...). Zwrotowi nie podlegają koszty wysyłki. W przypadku wysyłki towaru na koszt firmy FHU "SPEC"kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszta wysyłki do klienta oraz koszta...
Handel elektroniczny
5195 2013-08-12 XVII AmC 9425/12
"Wakeshop.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez firmę kurierską DPD"
Handel elektroniczny
5164 2013-08-12 XVII AmC 4659/12
"Księgarnia internetowa KUMIKO.PL przystąpi do realizacji zamówienia pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie księgarni lub w magazynie dostawców księgarni"
Handel elektroniczny
5163 2013-08-12 XVII AmC 2974/12
"Koszty dostawy i odesłania towaru w przypadku rezygnacji nie podlegają zwrotowi"
Handel elektroniczny
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
  • Adres publikacyjny: