Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Handel elektroniczny
numer data wpisu postanowienie branża
5160 2013-08-12 XVII AmC 2387/11
"Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu"
Handel elektroniczny
5159 2013-08-12 XVII AmC 1871/12
"Zamówienia wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką priorytetową. Sklep nie odpowiada za ewentualne opóźnienia wynikające z winy Poczty Polskiej. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane...
Handel elektroniczny
5158 2013-08-07 XVII AmC 507/12
"Obowiązkiem Klienta jest sprawdzenie w obecności pracownika Poczty Polskiej, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika...
Handel elektroniczny
5155 2013-08-07 XVII AmC 8345/12
"8. Zamówiony towar będzie dostarczany przesyłką kurierską (firma UPS). Za opóźnienia wynikające z działania kuriera nie odpowiadamy"
Handel elektroniczny
5154 2013-08-07 XVII AmC 12647/12
"Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna-sprzedaży między sklepem www.gerlach.pl a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli...
Handel elektroniczny
5153 2013-08-07 XVII AmC 3925/12
"Dom-Dach nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązywaniem się przez firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej i pocztowej"
Handel elektroniczny
5152 2013-08-07 XVII AmC 8436/12
"III.12. Zgodnie z prawem powszechnym przewoźnik odpowiada za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki, które powstało w okresie od jej przyjęcia do przewozu, aż do wydania, a także za opóźnienie w jej przewozie. 2sport.pl...
Handel elektroniczny
5150 2013-08-07 XVII AmC 5345/12
"Nie odpowiadamy za opóźnienia w dostawie przesyłek przez firmę kurierską lub Pocztę Polską"
Handel elektroniczny
5149 2013-08-07 XVII AmC 3837/12
"(...) IZI nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązywaniem się przez firmę kurierską lub Pocztę Polską z umów obsługi przewozowej i pocztowej"
Handel elektroniczny
5146 2013-08-07 XVII AmC 8598/12
"(...) Błędnie wskazana cena czy też opóźnienie w aktualizacji nie może stanowić podstawy do wysuwania roszczeń wobec sprzedawcy"
Handel elektroniczny
5145 2013-08-07 XVII AmC 8597/12
"Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 31 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach Sklep zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu realizacji zamówienia do 45 dni roboczych. O każdym przedłużeniu tego terminu Sklep...
Handel elektroniczny
5144 2013-08-07 XVII AmC 8596/12
"Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru wynikłe z funkcjonowania firmy kurierskiej DHL, Poczty Polskiej a także z powodu siły wyższej"
Handel elektroniczny
5137 2013-08-05 XVII AmC 1927/12
"Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlegają zwrotowi..."
Handel elektroniczny
5136 2013-08-05 XVII AmC 2976/12
"W przypadku wycofania zamówienia na towar, którego cena zakupu przekracza 3500 PLN, zadatek nie podlega zwrotowi"
Handel elektroniczny
5129 2013-08-05 XVII AmC 1908/11
"Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby sklepu"
Handel elektroniczny
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
  • Adres publikacyjny: