Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Handel elektroniczny
numer data wpisu postanowienie branża
5301 2013-10-04 XVII AmC 4880/11
"Towar do zwrotu przyjmujemy wyłącznie w oryginalnym opakowaniu"
Handel elektroniczny
5297 2013-09-26 XVII AmC 7921/12
"Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, Klient lub Konsument powinien w terminie miesiąca od wykrycia wady, a w wypadku, gdy zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyjęte, jeżeli nie zawiadomi Sklepu o wadzie w ciągu miesiąca po...
Handel elektroniczny
5288 2013-09-20 XVII AmC 11522/12
"Obecność towaru na stronach Sklepu Internetowego nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia"
Handel elektroniczny
5287 2013-09-20 XVII AmC 5396/12
"Pomimo dołożenia wszelkich starań, by zamieszczone na stronie internetowej latarki-fenix.pl opisy produktów były zgodne ze stanem faktycznym, nie gwarantujemy, że nie zawierają błędów lub braków, które nie mogą stanowić...
Handel elektroniczny
5285 2013-09-20 XVII AmC 10609/12
"Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nieprawidłową pracą spedytora"
Handel elektroniczny
5284 2013-09-20 XVII AmC 5652/12
"Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na rachunek wskazany przez Klienta lub 21 dni roboczych przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu"
Handel elektroniczny
5281 2013-09-20 XVII AmC 3023/12
"Firma ANDREWEX Sp. z o.o. gwarantuje zwrot wartości produktu. Zwrotom nie podlegają koszty dostawy"
Handel elektroniczny
5280 2013-09-20 XVII AmC 3017/12
"Sprzedawca dokona oględzin produktu i w razie braku zastrzeżeń, dokona zwrotu należności równego cenie, po której produkt został zakupiony. Koszty przesyłki oraz inne koszty uboczne transakcji nie podlegają zwrotowi"
Handel elektroniczny
5279 2013-09-20 XVII AmC 3025/12
"Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczanie przesyłek przez Pocztę Polską"
Handel elektroniczny
5278 2013-09-20 XVII AmC 3016/12
"Gwarantujemy zwrot wartości produktu. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi"
Handel elektroniczny
5277 2013-09-20 XVII AmC 7710/12
"Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi"
Handel elektroniczny
5276 2013-09-20 XVII AmC 7710/12
"Po otrzymaniu przesyłki, należy rozpakować ją w obecności doręczyciela i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych produktu, powstałych w czasie transportu - sporządzić protokół podpisany przez Państwa i doręczyciela. Tylko...
Handel elektroniczny
5275 2013-09-20 XVII AmC 7710/12
"Sprawy sporne rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby pozwanego"
Handel elektroniczny
5271 2013-09-17 XVII AmC 5654/12
"Zwracany towar należy odesłać razem z dowodem zakupu w stanie nienaruszonym bez oznak użytkowania w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu"
Handel elektroniczny
5270 2013-09-17 XVII AmC 5573/12
"BrytonSport.pl nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązaniem się przez firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej i pocztowej"
Handel elektroniczny
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  • Adres publikacyjny: