Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Handel elektroniczny
numer data wpisu postanowienie branża
5617 2014-04-08 XVII AmC 8864/12
""sklep.max-ceramika.pl"nie odpowiada za opóźnienie w dostawie lub brak możliwości dostarczenia zamówionego towaru"
Handel elektroniczny
5616 2014-04-08 XVII AmC 5569/12
"Sklep nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przesyłki powstałe na skutek transportu przez Pocztę Polską"
Handel elektroniczny
5611 2014-03-31 XVII AmC 5588/12
"Italiacaffe.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podane dane przez producenta lub dostawców"
Handel elektroniczny
5610 2014-03-31 XVII AmC 5568/12
"Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczanie przesyłek przez Pocztę Polską a przyjęty termin dostarczenia przesyłki jest gwarantowany regulaminem Poczty Polskiej"
Handel elektroniczny
5609 2014-03-26 VI ACa 1090/13
"Klient może odstąpić od zawartej umowy kupna w terminie dziesięciu dni kalendarzowych licząc od daty zakupu bez podania przyczyny odstąpienia (...). Za datę zakupu towaru uważa się datę nadania listu przewozowego lub przesyłki...
Handel elektroniczny
5600 2014-03-25 XVII AmC 8368/12
"Wypełniając formularz zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych związanych z działalnością Firmy Jomis Joanna Smułkowska zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia...
Handel elektroniczny
5596 2014-03-25 XVII AmC 10512/12
"W przypadku nie sporządzenia protokołu szkody, reklamacje nie będą rozpatrywane. Przyjęcie przesyłki przez kupującego, potwierdzone jego podpisem bez uwag na liście przewozowym, traktowane będzie jako potwierdzenie jej...
Handel elektroniczny
5595 2014-03-25 XVII AmC 3276/12
"Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla miejsca siedziby Sklepu..."
Handel elektroniczny
5594 2014-03-25 XVII AmC 3276/12
"Zwrot towaru odbywa się na koszt Zamawiającego, tzn. koszt dostawy i odesłania nie podlega zwrotowi, a wszelkie dodatkowe koszty np. przekazu pocztowego będą potrącone ze zwracanej kwoty..."
Handel elektroniczny
5591 2014-03-25 XVII AmC 4016/12
"Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta w towarze nie zużytym"
Handel elektroniczny
5590 2014-03-25 XVII AmC 9289/12
"Jeżeli w trakcie zawierania transakcji klient otrzymuje darmową przesyłkę, to w przypadku rezygnacji z transakcji i zwrotu towaru, koszty dostawy poniesione przez sklep pomniejszą kwotę o której mowa w pkt. 19."
Handel elektroniczny
5587 2014-03-18 XVII AmC 7985/12
"Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronach księgarni, polegających na wyświetleniu błędnych informacji o cenach, stanie towarów lub też w przypadku braku towaru"
Handel elektroniczny
5575 2014-03-13 XVII AmC 5587/12
"Sklep Italiacaffe.pl nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne powstałe w czasie transportu przesyłki do Klienta"
Handel elektroniczny
5565 2014-03-11 XVII AmC 4660/12
"Księgarnia internetowa KUMIKO.PL zastrzega sobie możliwość jednostronnego anulowania zamówienia, w przypadku: b) niemożności zrealizowania zamówienia wynikającego z winy producenta, dystrybutora, hurtownika, c) gdy produkt...
Handel elektroniczny
5563 2014-03-07 XVII AmC 3084/11
"iperfumeria24.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie oraz w ofercie a w szczególności do wycofania niektórych produktów ze sprzedaży lub zmiany cen"
Handel elektroniczny
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  • Adres publikacyjny: