Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Handel elektroniczny
numer data wpisu postanowienie branża
5860 2014-11-28 XVII AmC 33589/13
"Klient zobowiązany jest do dostarczenia wskazanego w formularzu produktu w ciagu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania numeru zwrotu"
Handel elektroniczny
5853 2014-11-21 XVII AmC 13254/12
"W przypadku, gdy działania Użytkownika (...) negatywnie wpływają na dobre imię Allegro, w inny sposób szkodzą Allegro (...), Grupa Allegro może: a. zawiesić na czas określony lub nieokreślony jedno, kilka bądź wszystkie Konta...
Handel elektroniczny
5836 2014-11-04 XVII AmC 21887/13
"Klient jest zobowiązany do starannego zapakowania przesyłki. Sklep internetowy GattaBT zastrzega sobie prawo do pobierania opłat za zniszczone towary i opakowania producenta naliczane procentowo do skali zniszczeń"
Handel elektroniczny
5815 2014-10-02 XVII AmC 10529/12
"Do przesyłki należy dołączyć: 1. Fakturę zakupu, 2. Informacje o numerze konta bankowego- jeśli płatność za zamówienie była realizowana inaczej niż przelewem na konto. W przypadku niedotrzymania powyższych warunków zwrot nie...
Handel elektroniczny
5814 2014-09-18 XVII AmC 5157/11
"Zwracany towar nie może być uszkodzony, musi być w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu, bez śladów użytkowania oraz kompletny"
Handel elektroniczny
5813 2014-09-18 XVII AmC 17856/13
"Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej"
Handel elektroniczny
5812 2014-09-18 XVII AmC 17850/13
"Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub żądania przedpłaty"
Handel elektroniczny
5811 2014-09-17 XVII AmC 31693/13
"Do odsyłanego towaru należy dołączyć wydrukowany i wypełniony formularz reklamacji z naszej strony, oryginał faktury oraz protokół szkody sporządzony w obecności kuriera. Tylko wtedy reklamacja z tytułu uszkodzenia produktu w...
Handel elektroniczny
5805 2014-09-11 XVII AmC 21884/13
"Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki w obecności pracownika poczty polskiej lub kuriera, zgłoszenia stosownej reklamacji do firmy przewozowej oraz poinformowania o tym fakcie sklepu internetowego GattaBT"
Handel elektroniczny
5804 2014-09-11 XVII AmC 21899/13
"W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika wszelkie koszty pokrywa Klient"
Handel elektroniczny
5803 2014-09-11 XVII AmC 17847/13
"Jeżeli produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego klient nie może się powołać na uprawnienia przysługujące mu z tytułu rękojmi, na prawo do odstąpienia od umowy, ani żadne inne"
Handel elektroniczny
5801 2014-08-29 XVII AmC 5156/11
"Art. Maginarium nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe z winy poczty polskiej lub firm kurierskich"
Handel elektroniczny
5793 2014-08-27 XVII AmC 10661/12
"Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd wybrany przez powoda"
Handel elektroniczny
5791 2014-08-27 XVII AmC 8210/12
"Sklep Kreateria zastrzega sobie prawo zmiany cen, opisów produktów, zmiany treści niniejszego regulaminu itp. treści na naszej stronie internetowej i w swojej ofercie"
Handel elektroniczny
5784 2014-08-27 XVII AmC 11410/12
"W przypadku sporów mogących powstać z w związku z niniejszą Umową, ich rozpatrzenie będzie należeć do sądu arbitrażowego, właściwego miejscowo dla Sprzedającego"
Handel elektroniczny
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • Adres publikacyjny: