Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Handel elektroniczny
numer data wpisu postanowienie branża
5889 2014-12-05 XVII AmC 27427/13
"Jeżeli kontrola zwracanego towaru nie będzie budziła zastrzeżeń sklep www.warszawaplytki.pl zwróci klientowi kwotę równą wartości zamówionego towaru - 5% wartości zamówienia, bez uwzględniania zwrotu kosztów transportu"
Handel elektroniczny
5888 2014-12-05 XVII AmC 266/13
"IX:Klient ma 7 dni na sprawdzenie, przetestowanie i ewentualne odesłanie na koszt naszej firmy niesprawnego sprzętu. Po tym terminie Klient odsyła do nas sprzęt na koszt własny. Oczywiście wszelkie gwarancje są zachowane przez...
Handel elektroniczny
5882 2014-12-05 XVII AmC 17813/13
"W przypaku reklamacji wynikających z ukrytych wad zakupionego produktu reklamowany towar należy zapakować w oryginalne pudełko wraz z kopią dowodu zakupu"
Handel elektroniczny
5881 2014-12-05 XVII AmC 17811/13
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za (...), przerwy lub opóźnienia w komunikacji spowodowane obciążeniami łącz telekomunikacyjnych"
Handel elektroniczny
5880 2014-12-05 XVII AmC 2179/13
"W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy-Zamówienia bez żadnych dodatkowych roszczeń przez którąkolwiek ze Stron"
Handel elektroniczny
5879 2014-12-05 XVII AmC 2177/13
"W powyższej sytuacji wyłączone zostaje prawo stron do dochodzenia względem siebie innych roszczeń dotyczących poniesionych strat lub utraconych korzyści"
Handel elektroniczny
5878 2014-12-05 XVII AmC 2177/13
"Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy-Zamówienia i zrezygnować z zakupu zamówionego pojazdu o ile zwłoka w dostawie przekroczy okres 10 tygodni od terminu wskazanego w Umowie-Zamówieniu"
Handel elektroniczny
5877 2014-12-05 XVII AmC 2176/13
"W takim przypadku Umowa-Zamówienie ulega rozwiązaniu, a wpłacona zaliczka ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego tytułem pokrycia kosztów zawartej transakcji"
Handel elektroniczny
5876 2014-12-05 XVII AmC 2176/13
"Rezygnacja przez kupującego ze złożonego zamówienia (...) stanowi odstąpienie przez Kupującego od zawartej umowy z jego winy"
Handel elektroniczny
5872 2014-11-28 XVII AmC 38669/13
"Protokół odbioru spisany w obecności kuriera jest jedyną podstawą do uznania reklamacji innych niż wynikających z gwarancji, rękojmi lub z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową"
Handel elektroniczny
5871 2014-11-28 XVII AmC 38657/13
"Przy zgłaszaniu reklamacji obowiązują zasady: Paczki nie oznaczone na zewnątrz numerem reklamacji"
Handel elektroniczny
5870 2014-11-28 XVII AmC 39328/13
"Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas dostawy należy niezwłocznie zgłosić osobie dostarczającej przesyłkę oraz skontaktować się z handlowcem Sklepu Internetowego. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w...
Handel elektroniczny
5865 2014-11-28 XVII AmC 29895/13
"W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać towar należycie zapakowany w terminie 14 dni od jego otrzymania wraz z wypełnionym oświadczeniem oraz dołączonym dokumentem sprzedaży"
Handel elektroniczny
5862 2014-11-28 XVII AmC 33593/13
"Przesyłki nieoznaczone numerem zwrotu nie będą przez Sprzedawcę przyjmowane, podobnie jak przesyłki, których zawartość nie jest kompletna i zgodna z przedmiotem sprzedaży"
Handel elektroniczny
5861 2014-11-28 XVII AmC 33592/13
"Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zlecenia. W przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin Sprzedawca może odstąpić od realizacji zlecenia"
Handel elektroniczny
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • Adres publikacyjny: