Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Handel elektroniczny
numer data wpisu postanowienie branża
5642 2014-05-16 XVII AmC 3878/10
"Informacje dotyczące opisu towaru oraz jego specyfikacji pochodzą od producenta danego produktu. SKLEP uchyla się od skutków ewentualnych pomyłek w opisach produktów oraz zastrzega sobie prawo do wystąpienia rozbieżności w...
Handel elektroniczny
5641 2014-05-16 XVII AmC 3878/10
"Jeżeli zwracany towar nie posiada oryginalnego opakowania firmowego lub opakowanie jest zniszczone w stopniu utrudniającym dalszy bezpieczny transport lub stan opakowania obniża wartość handlową towaru, SKLEP pomniejszy...
Handel elektroniczny
5640 2014-05-16 XVII AmC 3878/10
"Czas dostarczenia przesyłki może ulec przedłużeniu z przyczyn niezależnych od SKLEPU. W razie opóźnienia w dostawie przesyłki NABYWCA powinien niezwłocznie zawiadomić SKLEP. SKLEP nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w...
Handel elektroniczny
5639 2014-05-12 XVII AmC 7690/12
"Dokumentem koniecznym do zgłoszenia reklamacji jest dokument zakupu (Faktura vat lub paragon)"
Handel elektroniczny
5638 2014-05-12 XVII AmC 7690/12
"Właściwym sądem do rozstrzygania sporów związanych z działalnością sklepu jest sąd właściwy dla siedziby właściciela sklepu"
Handel elektroniczny
5637 2014-05-12 XVII AmC 6071/12
"Turon Platforma Druku nie ponosi odpowiedzialności za ilość dostarczonego do klienta, a zamówionego przez niego produktu, pod warunkiem, że mieści się ona w przedziale +- 5% ilości zamówionej przy zakupie"
Handel elektroniczny
5636 2014-05-12 XVII AmC 6071/12
"Turon Platforma Druku zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, informację o zmianie umieści na stronie głównej serwisu Turon Platforma Druku"
Handel elektroniczny
5635 2014-05-09 XVII AmC 4552/12
"Wszystkie zamówione produkty wysyłane są Pocztą Polską. Za nieterminowe dostarczanie przesyłek i inne błędy popełnione przez Pocztę Polską firma Top Vit nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku otrzymania towaru uszkodzonego...
Handel elektroniczny
5634 2014-05-09 XVII AmC 4013/12
"Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta w towarze niezużytym"
Handel elektroniczny
5630 2014-04-29 XVII AmC 5570/12
"W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane sądowi właściwemu siedzibie właściciela sklepu Brafiteria."
Handel elektroniczny
5626 2014-04-18 XVII AmC 9227/12
"Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy zawiniony przez Pocztę Polską lub Firmę Kurierską"
Handel elektroniczny
5625 2014-04-18 XVII AmC 9227/12
"Sklep Internetowy skleposwietleniowy24.pl zastrzega sobie mozliwość błędów w opisie produktów (...) Sklep Internetowy skleposwietleniowy24.pl nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia i opisy umieszczone przy poszczególnyh...
Handel elektroniczny
5624 2014-04-18 XVII AmC 9227/12
"Zwroty akceptowane są tylko w przypadku towaru (...) oryginalnie opakowanego wraz ze stosownymi dokumentami (...). Każdy element musi być (...) fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie...
Handel elektroniczny
5623 2014-04-18 XVII AmC 3303/12
"Ewentualne spory wynikłe z realizacji transakcji w sklepie internetowym Sprzedawcy rozstrzygane będą poprzez porozumienie stron. W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane sądowi właściwemu dla...
Handel elektroniczny
5618 2014-04-10 XVII AmC 13296/12
"Do zamówień płatnych przy odbiorze doliczana jest niewielka opłata"
Handel elektroniczny
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  • Adres publikacyjny: