Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - XVII AmC 3878/10
Numer wpisu:5642
Data wpisu:2014-05-16
Data wydania wyroku:2011-12-20
Sygnatura akt:XVII AmC 3878/10
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Obrony Podstawowych Praw Konsumentów StOPPKa z siedzibą w Bydgoszczy
Oznaczenie pozwanego:Megamedia Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
Postanowienie uznane za niedozwolone:"Informacje dotyczące opisu towaru oraz jego specyfikacji pochodzą od producenta danego produktu. SKLEP uchyla się od skutków ewentualnych pomyłek w opisach produktów oraz zastrzega sobie prawo do wystąpienia rozbieżności w wyglądzie produktów wynikających ze zdjęć przedstawionych na stronie www.megamedia.pl"
Uwagi:Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 04 września 2012 r. utrzymujący w mocy wyrok zaoczny z dnia 20 grudnia 2011 r. w całości (sprzeciw pozwanego od wyroku zaocznego Sądu Okręgowego w Warszawie-Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 20 grudnia 2011 r.).
Branża:Handel elektroniczny
Najnowsze klauzule niedozwolone UOKiK z branży "Handel elektroniczny"
numer data wpisu postanowienie branża
6003 2015-02-20 XVII AmC 6367/13
"Jeżeli zwracany towar zostanie odesłany w opakowaniu nieoryginalnym lub uszkodzonym przez np. napisy lub taśmy klejące, studioindygo.pl zastrzega sobie prawo do potrącenia kosztu opakowania ze zwracanej kwoty"
Handel elektroniczny
6002 2015-02-20 XVII AmC 7629/13
"Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres sklepu na koszt kupującego. Towary o wartości powyżej 300 pln mogą być zwracane tylko i wyłącznie za pomocą firmy kurierskiej UPS. W przypadku nie dopełnienia któregoś...
Handel elektroniczny
6001 2015-02-20 XVII AmC 12818/13
"Wszelkie zastrzeżenia odnośnie stanu przesyłki MUSZĄ być opisane w protokole niezgodności lub na liście przewozowym w obecności kuriera i opatrzone jego podpisem - jest to warunek NIEZBĘDNY przy rozpatrywaniu ewentualnych...
Handel elektroniczny
5999 2015-02-20 XVII AmC 60/13
"Znajdujące się na stronach internetowych sklepu informacje o towarze i cenie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią wyłącznie zaproszenie do złożenia przez Klienta ofert zakupienia...
Handel elektroniczny
5991 2015-02-20 XVII AmC 2854/13
"W przypadku całkowitego odesłania zamówienia, zwracana wartość zostanie pomniejszona o rzeczywiste koszta wysyłki jakie poniósł sklep na przesłanie zamówienia do Klienta po uwzględnieniu wszystkich parametrów paczki według...
Handel elektroniczny
wcześniejsze
  • Adres publikacyjny: