Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - XVII AmC 10616/12
Numer wpisu:5560
Data wpisu:2014-02-27
Data wydania wyroku:2014-01-16
Sygnatura akt:XVII AmC 10616/12
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie powoda:Krzysztof Rdest
Oznaczenie pozwanego:Tomasz Bach, Krzysztof Kwaśny
Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku zaginięcia przesyłki Sprzedawca składa reklamację na Poczcie Polskiej lub w firmie kurierskiej. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwraca Klientowi wpłaconą należność za towar do wysokości nie przekraczającej kwoty odszkodowania za zaginioną przesyłkę uzyskanego zgodnie z prawem pocztowym (w przypadku wysyłki za pomocą Poczty Polskiej) lub w pełnej wysokości (w przypadku wysyłki za pomocą firmy kurierskiej). Czas rozpatrzenia rekalamacji przez Pocztę Polską wynosi od 1 do 3 miesięcy zaś przez firmę kurierską do 30 dni"
Branża:Handel elektroniczny
Najnowsze klauzule niedozwolone UOKiK z branży "Handel elektroniczny"
numer data wpisu postanowienie branża
6003 2015-02-20 XVII AmC 6367/13
"Jeżeli zwracany towar zostanie odesłany w opakowaniu nieoryginalnym lub uszkodzonym przez np. napisy lub taśmy klejące, studioindygo.pl zastrzega sobie prawo do potrącenia kosztu opakowania ze zwracanej kwoty"
Handel elektroniczny
6002 2015-02-20 XVII AmC 7629/13
"Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres sklepu na koszt kupującego. Towary o wartości powyżej 300 pln mogą być zwracane tylko i wyłącznie za pomocą firmy kurierskiej UPS. W przypadku nie dopełnienia któregoś...
Handel elektroniczny
6001 2015-02-20 XVII AmC 12818/13
"Wszelkie zastrzeżenia odnośnie stanu przesyłki MUSZĄ być opisane w protokole niezgodności lub na liście przewozowym w obecności kuriera i opatrzone jego podpisem - jest to warunek NIEZBĘDNY przy rozpatrywaniu ewentualnych...
Handel elektroniczny
5999 2015-02-20 XVII AmC 60/13
"Znajdujące się na stronach internetowych sklepu informacje o towarze i cenie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią wyłącznie zaproszenie do złożenia przez Klienta ofert zakupienia...
Handel elektroniczny
5991 2015-02-20 XVII AmC 2854/13
"W przypadku całkowitego odesłania zamówienia, zwracana wartość zostanie pomniejszona o rzeczywiste koszta wysyłki jakie poniósł sklep na przesłanie zamówienia do Klienta po uwzględnieniu wszystkich parametrów paczki według...
Handel elektroniczny
wcześniejsze
  • Adres publikacyjny: