Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Branże klauzul niedozwolonych UOKiK
Klauzule niedozwolone UOKiK - Uslugi bankowe
numer data wpisu postanowienie branża
2639 2011-10-19 XVII AmC 812/09
"Bank nie odpowiada za opóźnienia wynikające z awarii systemów informatycznych, systemów zasilania, łączy telekomunikacyjnych, powstałe z przyczyn niezależnych od Banku."
Uslugi bankowe
2363 2011-06-16 XVII AmC 731/10
"Za datę doręczenia uważa się również datę pierwszego awizowania przesyłki poleconej, nie doręczonej, wysłanej na ostatni znany Bankowi adres posiadacza rachunku"
Uslugi bankowe
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: