Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - XVII AmC 812/09
Numer wpisu:2639
Data wpisu:2011-10-19
Data wydania wyroku:2009-07-27
Sygnatura akt:XVII AmC 812/09
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus"z siedzibą w Poznaniu
Oznaczenie pozwanego:Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu z siedzibą w Gostyniu
Postanowienie uznane za niedozwolone:"Bank nie odpowiada za opóźnienia wynikające z awarii systemów informatycznych, systemów zasilania, łączy telekomunikacyjnych, powstałe z przyczyn niezależnych od Banku."
Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 czerwca 2010 r.(VI Wydział Cywilny - sygn. akt VI ACa 1337/09)
Branża:Uslugi bankowe
Najnowsze klauzule niedozwolone UOKiK z branży "Uslugi bankowe"
numer data wpisu postanowienie branża
2363 2011-06-16 XVII AmC 731/10
"Za datę doręczenia uważa się również datę pierwszego awizowania przesyłki poleconej, nie doręczonej, wysłanej na ostatni znany Bankowi adres posiadacza rachunku"
Uslugi bankowe
wcześniejsze
  • Adres publikacyjny: