Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Branże klauzul niedozwolonych UOKiK
Klauzule niedozwolone UOKiK - Uslugi ubezpieczeniowe
numer data wpisu postanowienie branża
2322 2011-06-10 XVII AmC 1872/09
"Jeżeli ubezpieczający zmienił adres bądź siedzibę i nie zawiadomił o tym HDI, zawiadomienia lub oświadczenia, skierowane przez HDI listem poleconym na ostatni adres bądź siedzibę ubezpieczającego, wywierają skutki prawne w...
Uslugi ubezpieczeniowe
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: