Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - XVII AmC 1872/09
Numer wpisu:2322
Data wpisu:2011-06-10
Data wydania wyroku:2010-12-01
Sygnatura akt:XVII AmC 1872/09
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie powoda:Ewa Hellmann
Oznaczenie pozwanego:HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń spółka akcyjna w Warszawie
Postanowienie uznane za niedozwolone:"Jeżeli ubezpieczający zmienił adres bądź siedzibę i nie zawiadomił o tym HDI, zawiadomienia lub oświadczenia, skierowane przez HDI listem poleconym na ostatni adres bądź siedzibę ubezpieczającego, wywierają skutki prawne w chwili, w której doszłoby do niego, gdyby nie zmienił adresu bądź siedziby"
Branża:Uslugi ubezpieczeniowe
  • Adres publikacyjny: