Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Branże klauzul niedozwolonych UOKiK
Klauzule niedozwolone UOKiK - Usługi telekomunkacyjne
numer data wpisu postanowienie branża
2789 2012-01-18 XVII AmC 2057/09
"(...) wszelką korespondencję przekazaną przez Polkomtel na posiadany adres uważa się za prawidłowo dostarczoną"
Usługi telekomunkacyjne
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: