Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - XVII AmC 2057/09
Numer wpisu:2789
Data wpisu:2012-01-18
Data wydania wyroku:2011-05-30
Sygnatura akt:XVII AmC 2057/09
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie powoda:Ewa Hellman
Oznaczenie pozwanego:Polkomtel Spółka Akcyjna w Warszawie
Postanowienie uznane za niedozwolone:"(...) wszelką korespondencję przekazaną przez Polkomtel na posiadany adres uważa się za prawidłowo dostarczoną"
Branża:Usługi telekomunkacyjne
  • Adres publikacyjny: