Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Usługi finansowe
numer data wpisu postanowienie branża
4293 2013-02-22 XVII AmC 1390/11
"Opłata za czynności windykacji terenowej dla kwoty wymagalnej od 1500 PLN do 2999,99 PLN: 250,00 PLN"
Usługi finansowe
4265 2013-02-22 XVII AmC 2785/11
"Opłata za czynności windykacyjne (uzależniona od wysokości kwoty wymagalnej): - kwota wymagalna od 25.001,00 zł: 500 zł"
Usługi finansowe
4264 2013-02-22 XVII AmC 2782/11
"Opłata za czynności windykacyjne (uzależniona od wysokości kwoty wymagalnej): - kwota wymagalna od 5.001,00 zł do 10.000,99 zł: 100 zł"
Usługi finansowe
4263 2013-02-22 XVII AmC 2781/11
"Opłata za czynności windykacyjne (uzależniona od wysokości kwoty wymagalnej): - kwota wymagalna od 2.001,00 zł do 5.000,99 zł: 50 zł"
Usługi finansowe
4217 2013-02-01 XVII AmC 2784/11
"Opłata za czynności windykacyjne (uzależniona od wysokości kwoty wymagalnej):-kwota wymagalna od 15.001,00 zł do 25.000,99 zł: 350 zł"
Usługi finansowe
4216 2013-02-01 XVII AmC 2783/11
"Opłata za czynności windykacyjne (uzależniona od wysokości kwoty wymagalnej):-kwota wymagalna od 10.001,00 zł do 15.000,99 zł: 200 zł"
Usługi finansowe
4154 2012-12-31 XVII AmC 1568/11
"Korespondencję, która jest przesyłana listem zwykłym na adres wskazany przez Posiadacza IKS, uważa się za doręczoną po upływie 30 dnia od dnia wysyłki"
Usługi finansowe
4140 2012-12-21 XVII AmC 2730/11
"Kasa zastrzega sobie prawo zmiany tabeli prowizji i opłat z ważnych przyczyn, w szczególności z powodu: (...)"
Usługi finansowe
4139 2012-12-21 XVII AmC 2725/11
"Kasa zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania umowy o prowadzenie Rachunku"
Usługi finansowe
4131 2012-12-13 XVII AmC 143/10
"Kredytobiorca jest zobowiązany w okresie kredytowania do dostarczania - na wniosek Banku nie częściej niż raz na 12 miesięcy lub gdy Bank poweźmie informację o spadku wartości nieruchomości - aktualnej (nie starszej niż 12...
Usługi finansowe
4130 2012-12-13 XVII AmC 143/10
"Składka ubezpieczeniowa z tytułu ubezpieczenia pomostowego i niskiego wkładu własnego podlega zwrotowi na wniosek Kredytobiorcy proporcjonalnie do liczby pełnych miesięcy kalendarzowych, w których towarzystwo ubezpieczeniowe...
Usługi finansowe
4129 2012-12-13 XVII AmC 1292/11
"W razie odstąpienia od umowy Pożyczkodawca obowiązany jest niezwłocznie zwrócić poniesione przez Pożyczkobiorcę koszty udzielonej pożyczki z wyjątkiem opłaty przygotowawczej"
Usługi finansowe
4115 2012-12-11 XVII AmC 4877/11
"Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd: Sąd Rejonowy Warszawa Sródmieście"
Usługi finansowe
4114 2012-12-11 XVII AmC 4877/11
"Opłatę przygotowawczą za przygotowanie i zawarcie niniejszej umowy pożyczki strony zgodnie ustaliły na 5% wartości pożyczki"
Usługi finansowe
4113 2012-12-11 XVII AmC 4877/11
"W razie odstąpienia od umowy Pożyczkodawca obowiązany jest niezwłocznie zwrócić poniesione przez Pożyczkobiorcę na rzecz Pożyczkodawcy koszty udzielanej pożyczki, z wyjątkiem opłaty przygotowawczej (...)"
Usługi finansowe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • Adres publikacyjny: