Sygnatura dokumentu: Kodeks pracy
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1974 numer 24 poz. 141
Tytuł: Kodeks pracy
Data ogłoszenia: 1974-07-05
Data wejscia w życie: 1974-07-05
Kodeks pracy - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 15. kp
  Art. 15.   Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
 • Art. 17 kp
  Art. 17 .  Pracodawca jest obowiązany ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
 • Art. 18. kp
  Art. 18 4 . § 1.  Nadzór i kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, sprawuje...
 • Art. 27. kp
  Art. 27. 
 • Art. 31. kp
  Art. 31.    Oddział 3 Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem