Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Sygnatura dokumentu: Kodeks pracy
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1974 numer 24 poz. 141
Tytuł: Kodeks pracy
Data ogłoszenia: 1974-07-05
Data wejscia w życie: 1974-07-05
Kodeks pracy - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 9. kp
    Art. 9.  § 1 . Ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych...
  • Art. 14. kp
    Art. 14.  Pracownik ma prawo do wypoczynku, który zapewniają przepisy o czasie pracy, dniach wolnych od pracy oraz o urlopach...
  • Art. 15. kp
    Art. 15.   Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy.