Money.plPrawoAkty prawne

Ujednolicone akty prawne

Kodeks pracy

DZIAŁ PIĄTY Odpowiedzialność materialna pracowników

Sygnatura dokumentu: Kodeks pracy
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1974 numer 24 poz. 141
Tytuł: Kodeks pracy
Data ogłoszenia: 1974-07-05
Data wejscia w życie: 1974-07-05
Kodeks pracy - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 114. kp
  Art. 114.   Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził...
 • Art. 115. kp
  Art. 115.   Pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za...
 • Art. 122. kp
  Art. 122.   Jeżeli pracownik umyślnie wyrządził szkodę, jest obowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości.
 • Art. 127. kp
  Art. 127.   Do odpowiedzialności określonej w art. 124-126 stosuje się odpowiednio przepisy  art. 117, 121 , 121 1 i 122.