Sygnatura dokumentu: Kodeks pracy
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1974 numer 24 poz. 141
Tytuł: Kodeks pracy
Data ogłoszenia: 1974-07-05
Data wejscia w życie: 1974-07-05
Kodeks pracy - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 154. kp
  Art. 154.  § 1.  Wymiar urlopu wynosi: 1) 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,   2) 26 dni - jeżeli...
 • Art. 156. kp
  Art. 156. 
 • Art. 171. kp
  Art. 171. § 1.   W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia...
 • Art. 174. kp
  Art. 174. § 1.   Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego. § 2.  Okresu urlopu bezpłatnego nie...
 • Art. 175. kp
  Art. 175.
Ostatnie wątki na forum