Sygnatura dokumentu: Kodeks pracy
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1974 numer 24 poz. 141
Tytuł: Kodeks pracy
Data ogłoszenia: 1974-07-05
Data wejscia w życie: 1974-07-05
Kodeks pracy - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 242. kp
    Art. 242. § 1.  Pracownik może dochodzić swych roszczeń ze stosunku pracy na drodze sądowej. § 2.  Przed skierowaniem sprawy na...
  • Art. 244. kp
    Art. 244. § 1.   W celu polubownego załatwiania sporów o roszczenia pracowników ze stosunku pracy mogą być powoływane komisje...
  • Art. 249. kp
    Art. 249.  Komisja pojednawcza przeprowadza postępowanie pojednawcze w zespołach składających się co najmniej z 3 członków tej komisji.