Money.plPrawoAkty prawne

Ujednolicone akty prawne

Kodeks pracy

DZIAŁ DWUNASTY Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy

Sygnatura dokumentu: Kodeks pracy
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1974 numer 24 poz. 141
Tytuł: Kodeks pracy
Data ogłoszenia: 1974-07-05
Data wejscia w życie: 1974-07-05
Kodeks pracy - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 245. kp
    Art. 245.   W trybie przewidzianym w art. 244 § 3 ustala się: 1) zasady i tryb powoływania komisji,  2) czas trwania kadencji, ...
  • Art. 254. kp
    Art. 254.   Jeżeli postępowanie przed komisją pojednawczą nie doprowadziło do zawarcia ugody, komisja na żądanie pracownika, zgłoszone...
  • Art. 264. kp
    Art. 264. § 1.   Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia pisma...