Money.plPrawoAkty prawne

Ujednolicone akty prawne

Kodeks pracy

DZIAŁ ÓSMY Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

Sygnatura dokumentu: Kodeks pracy
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1974 numer 24 poz. 141
Tytuł: Kodeks pracy
Data ogłoszenia: 1974-07-05
Data wejscia w życie: 1974-07-05
Kodeks pracy - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 177. kp
  Art. 177. § 1.   Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego...
 • Art. 178. kp
  Art. 178.  § 1.  Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. Pracownicy w ciąży nie wolno bez...
 • Art. 179. kp
  Art. 179.  § 1.  Pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią przy pracy wymienionej w przepisach wydanych...
 • Art. 181. kp
  Art. 181.  W razie urodzenia dziecka wymagającego opieki szpitalnej pracownica, która wykorzystała po porodzie 8 tygodni urlopu...
 • Art. 184. kp
  Art. 184.   Za czas urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek macierzyński...
Ostatnie wątki na forum