Money.plPrawoAkty prawne

Ujednolicone akty prawne

Kodeks pracy

DZIAŁ DZIEWIĄTY Zatrudnianie młodocianych

Rozdział IIIa Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe

Sygnatura dokumentu: Kodeks pracy
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1974 numer 24 poz. 141
Tytuł: Kodeks pracy
Data ogłoszenia: 1974-07-05
Data wejscia w życie: 1974-07-05
Kodeks pracy - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 194. kp
    Art. 194.  Do zawierania i rozwiązywania z młodocianymi umów o pracę w celu przygotowania zawodowego mają zastosowanie przepisy kodeksu...
  • Art. 199. kp
    Art. 199.  Jeżeli młodociany nie ukończył przygotowania zawodowego przed osiągnięciem 18 lat, obowiązek dokształcania się, stosownie do...
  • Art. 200. kp
    Art. 200.   Minister Pracy i Polityki Socjalnej  w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej może w drodze rozporządzenia określić...