Sygnatura dokumentu: Kodeks pracy
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1974 numer 24 poz. 141
Tytuł: Kodeks pracy
Data ogłoszenia: 1974-07-05
Data wejscia w życie: 1974-07-05
Kodeks pracy - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 24. kp
  Art. 24. 
 • Art. 54. kp
  Art. 54. 
 • Art. 56. kp
  Art. 56. § 1.   Pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę...
 • Art. 60. kp
  Art. 60.   Jeżeli pracodawca rozwiązał umowę o pracę w okresie wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę bez...
 • Art. 66. kp
  Art. 66. § 1.   Umowa o pracę wygasa z upływem 3 miesięcy nieobecności pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania, chyba że...
Ostatnie wątki na forum