Money.plPrawoAkty prawne

Ujednolicone akty prawne

Kodeks pracy

DZIAŁ PIERWSZY Przepisy ogólne

Rozdział IIb Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy

Sygnatura dokumentu: Kodeks pracy
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1974 numer 24 poz. 141
Tytuł: Kodeks pracy
Data ogłoszenia: 1974-07-05
Data wejscia w życie: 1974-07-05
Kodeks pracy - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 1. kp
    Art. 1.   Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców.
  • Art. 11. kp
    Art. 11.   Nawiązanie stosunku pracy oraz ustalenie warunków pracy i płacy, bez względu na podstawę prawną tego stosunku, wymaga...
  • Art. 18. kp
    Art. 18. § 1.   Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na których podstawie powstaje stosunek pracy, nie mogą być mniej...
Ostatnie wątki na forum