Money.plPrawoAkty prawne

Ujednolicone akty prawne

Kodeks pracy

DZIAŁ CZTERNASTY Przedawnienie roszczeń

Sygnatura dokumentu: Kodeks pracy
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1974 numer 24 poz. 141
Tytuł: Kodeks pracy
Data ogłoszenia: 1974-07-05
Data wejscia w życie: 1974-07-05
Kodeks pracy - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 291. kp
    Art. 291. § 1 . Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne....
  • Art. 295. kp
    Art. 295. § 1.  Bieg przedawnienia przerywa się: 1) przez każdą czynność przed właściwym organem powołanym do rozstrzygania sporów...