Sygnatura dokumentu: Kodeks pracy
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1974 numer 24 poz. 141
Tytuł: Kodeks pracy
Data ogłoszenia: 1974-07-05
Data wejscia w życie: 1974-07-05
Kodeks pracy - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 301. kp
    Art. 301. § 1.   Szczególne uprawnienia związane za stosunkiem pracy osób powołanych do czynnej służby wojskowej i zwolnionych z tej...
  • Art. 303. kp
    Art. 303. § 1.   Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia zakres stosowania przepisów prawa pracy do osób wykonujących pracę...