Sygnatura dokumentu: Kodeks pracy
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1974 numer 24 poz. 141
Tytuł: Kodeks pracy
Data ogłoszenia: 1974-07-05
Data wejscia w życie: 1974-07-05
Kodeks pracy - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 297. kp
    Art. 297.   Minister Pracy i Polityki Socjalnej określi w drodze rozporządzenia: 1)  sposób ustalania wynagrodzenia:  ...
  • Art. 299. kp
    Art. 299. 
  • Art. 303. kp
    Art. 303. § 1.   Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia zakres stosowania przepisów prawa pracy do osób wykonujących pracę...