Sygnatura dokumentu: Kodeks pracy
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1974 numer 24 poz. 141
Tytuł: Kodeks pracy
Data ogłoszenia: 1974-07-05
Data wejscia w życie: 1974-07-05
Kodeks pracy - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 298. kp
    Art. 298.  Art. 298 1 .   Minister Pracy i Polityki Socjalnej określi, w drodze rozporządzenia, zakres prowadzenia przez...
  • Art. 300. kp
    Art. 300.  W sprawach nie unormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego,...
  • Art. 304. kp
    Art. 304.  § 1.   Pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art. 207 § 2, osobom...
Ostatnie wątki na forum