Sygnatura dokumentu: Kodeks pracy
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1974 numer 24 poz. 141
Tytuł: Kodeks pracy
Data ogłoszenia: 1974-07-05
Data wejscia w życie: 1974-07-05
Kodeks pracy - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 298. kp
    Art. 298.  Art. 298 1 .   Minister Pracy i Polityki Socjalnej określi, w drodze rozporządzenia, zakres prowadzenia przez...
  • Art. 302. kp
    Art. 302.   Do okresu zatrudnienia wlicza się okres służby w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,...
  • Art. 303. kp
    Art. 303. § 1.   Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia zakres stosowania przepisów prawa pracy do osób wykonujących pracę...
Ostatnie wątki na forum