Sygnatura dokumentu: Kodeks pracy
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1974 numer 24 poz. 141
Tytuł: Kodeks pracy
Data ogłoszenia: 1974-07-05
Data wejscia w życie: 1974-07-05
Kodeks pracy - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 298. kp
    Art. 298.  Art. 298 1 .   Minister Pracy i Polityki Socjalnej określi, w drodze rozporządzenia, zakres prowadzenia przez...
  • Art. 299. kp
    Art. 299.