Sygnatura dokumentu: Kodeks pracy
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1974 numer 24 poz. 141
Tytuł: Kodeks pracy
Data ogłoszenia: 1974-07-05
Data wejscia w życie: 1974-07-05
Kodeks pracy - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 77. kp
    Art. 77 1 .   Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą ustalają układy zbiorowe pracy, zgodnie...
  • Art. 82. kp
    Art. 82. § 1.  Za wadliwe wykonanie z winy pracownika produktów lub usług wynagrodzenie nie przysługuje. Jeżeli wskutek wadliwie...
  • Art. 92. kp
    Art. 92.  § 1.   Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek: 1)  choroby lub odosobnienia w związku z chorobą...
Ostatnie wątki na forum