Money.plPrawoAkty prawne

Ujednolicone akty prawne

Kodeks pracy

DZIAŁ TRZECI Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia

Rozdział I Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą

Sygnatura dokumentu: Kodeks pracy
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1974 numer 24 poz. 141
Tytuł: Kodeks pracy
Data ogłoszenia: 1974-07-05
Data wejscia w życie: 1974-07-05
Kodeks pracy - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 84. kp
    Art. 84.  Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę.
  • Art. 89. kp
    Art. 89. 
  • Art. 92. kp
    Art. 92.  § 1.   Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek: 1)  choroby lub odosobnienia w związku z chorobą...
Ostatnie wątki na forum