Sygnatura dokumentu: Kodeks pracy
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1974 numer 24 poz. 141
Tytuł: Kodeks pracy
Data ogłoszenia: 1974-07-05
Data wejscia w życie: 1974-07-05
Kodeks pracy - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 239. kp
    Art. 239. § 1.  Układ zawiera się dla wszystkich pracowników zatrudnionych przez pracodawców objętych jego postanowieniami, chyba że...
  • Art. 241. kp
    Art. 241 22 .  Art. 241 23 .  Zakładowy układ zbiorowy pracy, zwany dalej ,,układem zakładowym" , zawiera pracodawca i zakładowa...
Ostatnie wątki na forum