Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/88
1 2
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 2, rok: 88
sygnaturaopispublikacja
P 2/88 Orzeczenie z dnia 1988-12-14
w sprawie zasad i trybu ustalania opłat z tytułu użytkowania wieczystego, zarządu i użytkowania gruntów (OTK1986-1995/t1/1988/7; OTK 1988 s. 108-114)
Z.U. 1988 / / 7
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: