Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/86
2
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 2, rok: 86
sygnaturaopispublikacja
P 2/86 Orzeczenie z dnia 1986-10-20
w sprawie szczegółowych zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz trybu wydawania zezwoleń na sprzedaż tych napojów (OTK1986-1995/t1/1986/6; OTK 1986 s. 85-96)
Z.U. 1986 / / 6
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: