Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/12
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 15, rok: 12
sygnaturaopispublikacja
P 15/12 Wyrok z dnia 2012-07-10
Podział nieruchomości i obciążenie hipoteką Dz.U. 2012..827 z dnia 2012-07-19    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 7A / 77
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: