Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

SK | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania skarg konstytucyjnych (wobec których nie wydano postanowienia o odmowie nadania im dalszego biegu).
rok
nr/03
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: SK, rok: 03
sygnaturaopispublikacja
SK 9/03 Wyrok z dnia 2004-07-27
konstytucyjność przepisów rozporządzenia z 15 grudnia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, dotyczących zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym
Z.U. 2004 / 7A / 71
SK 8/03 Wyrok z dnia 2004-07-14
konstytucyjność art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1956 roku o odpowiedzialności Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy państwowych
Z.U. 2004 / 7A / 65
SK 7/03 Wyrok z dnia 2005-04-04
Brak solidarnej odpowiedzialności Skarbu Państwa za zobowiązania ZOZ
Z.U. 2005 / 4A / 34
SK 7/03 Postanowienie z dnia 2005-02-03
Z.U. 2005 / 2A / 19
SK 69/03 Postanowienie z dnia 2004-07-07
Z.U. 2004 / 7A / 75
SK 68/03 Wyrok z dnia 2005-12-20
Wygaśnięcie decyzji zabezpieczającej część majątku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych
Z.U. 2005 / 11A / 138
SK 64/03 Wyrok z dnia 2004-11-22
konstytucyjność art. 180 § 2 Kodeksu postępowania karnego, dotyczącego zwolnienia z tajemnicy zawodowej
Z.U. 2004 / 10A / 107
SK 62/03 Wyrok z dnia 2005-02-01
Zażalenie na postanowienie o odrzuceniu apelacji
Z.U. 2005 / 2A / 11
SK 61/03 Wyrok z dnia 2005-12-14
Nabycie własności nieruchomości w drodze zasiedzenia
Z.U. 2005 / 11A / 136
SK 60/03 Wyrok z dnia 2005-01-11
Przepisy K.p.k. dotyczące zwrotu kosztów obrońcy z wyboru
Z.U. 2005 / 1A / 2
SK 6/03 Postanowienie z dnia 2004-07-06
Z.U. 2004 / 7A / 73
SK 59/03 Postanowienie z dnia 2005-05-31
Z.U. 2005 / 5A / 61
SK 58/03 Wyrok z dnia 2006-07-24
Okres tymczasowego aresztowania
Z.U. 2006 / 7A / 85
SK 58/03 Postanowienie z dnia 2007-02-08
Z.U. 2007 / 2A / 17
SK 57/03 Wyrok z dnia 2004-07-21
konstytucyjność art. 3 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, dotyczącego obalenia domniemania własności wynikającego z wpisu do księgi wieczystej
Z.U. 2004 / 7A / 69
nowsze 1 2 3 4 5
  • Adres publikacyjny: