Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

SK | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania skarg konstytucyjnych (wobec których nie wydano postanowienia o odmowie nadania im dalszego biegu).
rok
nr/98
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: SK, rok: 98
sygnaturaopispublikacja
SK 9/98 Wyrok z dnia 1999-05-25
zasady nabywania służebności gruntowej
Z.U. 1999 / 4 / 78
SK 8/98 Postanowienie z dnia 1998-12-15
Z.U. 1998 / 7 / 123
SK 7/98 Wyrok z dnia 1998-11-23
naliczanie okresów nieskładkowych przy ustalaniu wysokości świadczeń emerytalnych
Z.U. 1998 / 7 / 114
SK 6/98 Postanowienie z dnia 1998-12-15
Z.U. 1998 / 7 / 122
SK 5/98 Postanowienie z dnia 1999-05-12
Z.U. 1999 / 4 / 80
SK 4/98 Wyrok z dnia 1999-02-24
egzekucja należności od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa
Z.U. 1999 / 2 / 24
SK 3/98 Postanowienie z dnia 1998-10-13
Z.U. 1998 / 5 / 69
SK 23/98 Postanowienie z dnia 2000-04-18
Z.U. 2000 / 3 / 93
SK 22/98 Postanowienie z dnia 1999-10-25
Z.U. 1999 / 6 / 122
SK 21/98 Postanowienie z dnia 2000-06-13
Z.U. 2000 / 5 / 147
SK 20/98 Wyrok z dnia 1999-06-01
zasady odmowy wydania paszportu na wniosek uprawnionego organu
Z.U. 1999 / 5 / 93
SK 19/98 Wyrok z dnia 1999-03-16
pozbawienie funkcjonariuszy Służby Więziennej możliwości odwołania się od orzeczenia sądu dyscyplinarnego
Z.U. 1999 / 3 / 36
SK 18/98 Postanowienie z dnia 2000-04-04
Z.U. 2000 / 2 / 69
SK 16/98 Postanowienie z dnia 1999-03-04
Z.U. 1999 / 2 / 26
SK 15/98 Postanowienie z dnia 2000-05-09
Z.U. 2000 / 4 / 113
nowsze 1 2
  • Adres publikacyjny: