Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

SK | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania skarg konstytucyjnych (wobec których nie wydano postanowienia o odmowie nadania im dalszego biegu).
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: SK, rok: 98
sygnaturaopispublikacja
SK 14/98 Wyrok z dnia 1999-12-14
przeniesienie żołnierza zawodowego, zwolnionego z dotychczas zajmowanego stanowiska służbowego, do dyspozycji Ministra Obrony Narodowej lub określonego przez niego organu wojskowego
Z.U. 1999 / 7 / 163
SK 13/98 Wyrok z dnia 2000-02-22
gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
Z.U. 2000 / 1 / 5
SK 12/98 Wyrok z dnia 1999-06-08
przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pozbawiających spółki z udziałem kapitału zagranicznego możliwości odliczenia od podatku dochodowego poniesionej straty
Z.U. 1999 / 5 / 96
SK 11/98 Wyrok z dnia 1999-02-16
Z.U. 1999 / 2 / 22
SK 10/98 Postanowienie z dnia 1999-03-09
Z.U. 1999 / 2 / 27
SK 1/98 Postanowienie z dnia 1998-11-18
Z.U. 1998 / 7 / 120
1 2 starsze
  • Adres publikacyjny: