Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

SK | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania skarg konstytucyjnych (wobec których nie wydano postanowienia o odmowie nadania im dalszego biegu).
rok
nr/02
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: SK, rok: 02
sygnaturaopispublikacja
SK 9/02 Postanowienie z dnia 2003-04-15
Z.U. 2003 / 4A / 35
SK 9/02 Wyrok z dnia 2003-02-25
konstytucyjność przepisów wprowadzających wymóg wnoszenia pism procesowych na urzędowych formularzach
Z.U. 2003 / 2A / 14
SK 8/02 Wyrok z dnia 2003-03-11
konstytucyjność niektórych artykułów kpc, stanowiących podstawę do zmiany przez sąd odwoławczy korzystnych dla pozwanego ustaleń sądu I instancji
Z.U. 2003 / 3A / 20
SK 6/02 Wyrok z dnia 2002-10-15
konstytucyjność przepisów postępowania cywilnego regulujących tryb doręczania pism urzędowych osobom nieobecnym oraz rozpatrywania zażaleń na posiedzeniach niejawnych
Z.U. 2002 / 5A / 65
SK 5/02 Wyrok z dnia 2002-06-11
konstytucyjność przepisów regulujących zasady postępowania zażaleniowego przed sądem na decyzję o zatrzymaniu i umieszczeniu osoby nietrzeźwej w izbie wytrzeźwień
Z.U. 2002 / 4A / 41
SK 42/02 Postanowienie z dnia 2004-10-06
Z.U. 2004 / 9A / 97
SK 41/02 Postanowienie z dnia 2003-10-21
konstytucyjność niektórych przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1994 r. w sprawie opłaty skarbowej
Z.U. 2003 / 8A / 89
SK 40/02 Wyrok z dnia 2005-05-10
Spółdzielcze prawo własnościowe do domu jednorodzinnego
Z.U. 2005 / 5A / 48
SK 40/02 Postanowienie z dnia 2005-04-20
Z.U. 2005 / 4A / 46
SK 4/02 Wyrok z dnia 2003-04-15
konstytucyjność niektórych przepisów ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
Z.U. 2003 / 4A / 31
SK 39/02 Wyrok z dnia 2004-02-17
konstytucyjność art. 73 § 2 Kodeksu postępowania karnego
Z.U. 2004 / 2A / 7
SK 38/02 Wyrok z dnia 2003-05-12
konstytucyjność art. 426 § 1 kodeksu postępowania karnego (k.p.k.) uniemożliwiającego wniesienie środka odwoławczego od orzeczenia sądu działającego jako organ odwoławczy od postanowienia prokuratury
Z.U. 2003 / 5A / 38
SK 37/02 Wyrok z dnia 2003-06-10
konstytucyjność art. 9 § 1 kodeksu pracy, określającego źródła prawa pracy
Z.U. 2003 / 6A / 53
SK 35/02 Wyrok z dnia 2004-12-27
konstytucyjność § 2b rozporządzenia Ministra Finansów z 5 stycznia 1998 r. w sprawie podatku akcyzowego w związku z art. 35 ust. 4 ustawy z 8 stycznia 1993 r. o VAT
Z.U. 2004 / 11A / 119
SK 34/02 Wyrok z dnia 2004-05-12
konstytucyjność art. 28 ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
Z.U. 2004 / 5A / 42
nowsze 1 2 3 4
  • Adres publikacyjny: