Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

SK | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania skarg konstytucyjnych (wobec których nie wydano postanowienia o odmowie nadania im dalszego biegu).
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: SK, rok: 02
sygnaturaopispublikacja
SK 34/02 Postanowienie z dnia 2004-03-09
Z.U. 2004 / 3A / 25
SK 33/02 Postanowienie z dnia 2003-11-13
Z.U. 2003 / 8A / 92
SK 33/02 Postanowienie z dnia 2003-05-28
Z.U. 2003 / 5A / 47
SK 31/02 Postanowienie z dnia 2004-01-07
Z.U. 2004 / 1A / 5
SK 30/02 Wyrok z dnia 2003-11-04
Z.U. 2003 / 8A / 84
SK 30/02 Postanowienie z dnia 2003-06-18
Z.U. 2003 / 6A / 68
SK 30/02 Postanowienie z dnia 2003-01-21
Z.U. 2003 / 1A / 7
SK 29/02 Postanowienie z dnia 2003-10-01
Z.U. 2003 / 8A / 87
SK 27/02 Wyrok z dnia 2003-01-27
konstytucyjność przepisów regulujących zwolnienie funkcjonariusza ze służby w związku z nabyciem prawa do emerytury z tytułu osiągnięcia odpowiedniej wysługi lat
Z.U. 2003 / 1A / 2
SK 26/02 Postanowienie z dnia 2004-12-14
Z.U. 2004 / 11A / 120
SK 26/02 Postanowienie tymczasowe z dnia 2004-12-14
Z.U. 2004 / 11A / 121
SK 26/02 Wyrok z dnia 2005-03-31
Przepisy K.p.c dotyczące tzw. przedsądu
Z.U. 2005 / 3A / 29
SK 25/02 Wyrok z dnia 2005-11-08
Przywrócenie własności nieruchomości
Z.U. 2005 / 10A / 112
SK 24/02 Wyrok z dnia 2003-04-29
konstytucyjność art. 673 § 3 kodeksu cywilnego (k.c.) uniemożliwiającego wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas określony na mocy generalnej klauzuli zawartej w tej umowie
Z.U. 2003 / 4A / 33
SK 23/02 Wyrok z dnia 2004-10-06
konstytucyjność art. 392(1) § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, dotyczącego zasad wnoszenia kasacji
Z.U. 2004 / 9A / 89
1 2 3 4
  • Adres publikacyjny: