Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

SK | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania skarg konstytucyjnych (wobec których nie wydano postanowienia o odmowie nadania im dalszego biegu).
rok
nr/08
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: SK, rok: 08
sygnaturaopispublikacja
SK 9/08 Wyrok z dnia 2011-05-19
Zwrot wywłaszczonych nieruchomości
Z.U. 2011 / 4A / 34
SK 9/08 Wyrok z dnia 2011-05-19
Zwrot wywłaszczonych nieruchomości
(PDF) Pobierz 1772167 bajtów.Z.U. 2011 / 4A / 34
SK 8/08 Postanowienie z dnia 2008-05-26
Z.U. 2008 / 4A / -1
SK 8/08 Postanowienie z dnia 2008-05-26
wolność zrzeszania się; członkostwo w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
Z.U. 2008 / 4A / 72
SK 66/08 Postanowienie z dnia 2009-06-15
Z.U. 2009 / 6A / 94
SK 65/08 Postanowienie z dnia 2009-06-16
Z.U. 2009 / 6A / 99
SK 62/08 Wyrok z dnia 2011-04-12
Zróżnicowanie opodatkowania w zależności od posiadania rodziny na utrzymaniu
Z.U. 2011 / 3A / 22
SK 62/08 Wyrok z dnia 2011-04-12
Zróżnicowanie opodatkowania w zależności od posiadania rodziny na utrzymaniu
(PDF) Pobierz 2206643 bajtów.Z.U. 2011 / 3A / 22
SK 61/08 Postanowienie z dnia 2009-07-21
Z.U. 2009 / 7A / 120
SK 61/08 Postanowienie z dnia 2009-07-21
Z.U. 2009 / 7A / 121
SK 6/08 Postanowienie z dnia 2008-07-16
zasady ustalania podstawy wymiaru emerytury lub renty
Z.U. 2008 / 6A / 117
SK 57/08 Postanowienie o kosztach z dnia 2010-03-16
Z.U. 2010 / 3A / 32
SK 57/08 Postanowienie z dnia 2010-03-16
Z.U. 2010 / 3A / 31
SK 55/08 Wyrok z dnia 2009-04-20
Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych
Z.U. 2009 / 4A / 50
SK 54/08 Wyrok z dnia 2009-05-25
Przepisy regulujące zasady przechowywania pojazdów usuniętych z dróg
Z.U. 2009 / 5A / 69
nowsze 1 2 3 4 5
  • Adres publikacyjny: