Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

SK | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania skarg konstytucyjnych (wobec których nie wydano postanowienia o odmowie nadania im dalszego biegu).
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: SK, rok: 08
sygnaturaopispublikacja
SK 54/08 Postanowienie z dnia 2009-09-23
Z.U. 2009 / 8A / 0
SK 53/08 Postanowienie z dnia 2009-05-27
Z.U. 2009 / 5A / 81
SK 52/08 Wyrok z dnia 2010-06-09
Ustawowe określenie odpowiedzialności karnej
Z.U. 2010 / 5A / 50
SK 51/08 Postanowienie z dnia 2009-09-14
Z.U. 2009 / 8A / 0
SK 50/08 Wyrok z dnia 2010-05-11
Ogłoszenie wyroku dotyczącego terminu na dochodzenie roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia związanego z orzeczeniem przepadku przedmiotów w postępowaniu karnoskarbowym
Z.U. 2010 / 4A / 34
SK 5/08 Postanowienie z dnia 2008-09-02
zasady wyłączenia sędziego
Z.U. 2008 / 7A / 128
SK 49/08 Postanowienie o kosztach z dnia 2011-07-19
Z.U. 2011 / 6A / 67
SK 49/08 Wyrok z dnia 2011-07-12
Odrzucenie środka odwoławczego bez wezwania do uzupełnienia braków formalnych
Z.U. 2011 / 6A / 55
SK 48/08 Postanowienie z dnia 2011-05-05
Z.U. 2011 / 4A / 36
SK 48/08 Postanowienie z dnia 2011-05-05
(PDF) Pobierz 1772167 bajtów.Z.U. 2011 / 4A / 36
SK 47/08 Wyrok z dnia 2010-03-23
Odrzucenie środka odwoławczego z powodu nieuiszczenia opłaty
Z.U. 2010 / 3A / 25
SK 46/08 Wyrok z dnia 2009-07-13
Możliwość zastosowania aresztu tymczasowego w wyniku rozpatrzenia przez sąd okręgowy zażalenia prokuratury na postanowienie sądu rejonowego (Uwaga!
S 7/09 z 9.11.2009, ZU //)
Z.U. 2009 / 7A / 109
SK 44/08 Postanowienie z dnia 2009-04-15
Z.U. 2009 / 4A / 59
SK 42/08 Wyrok z dnia 2009-06-16
Prawo do dziedziczenia odszkodowania
Z.U. 2009 / 6A / 85
SK 4/08 Postanowienie z dnia 2010-05-04
Z.U. 2010 / 4A / 43
1 2 3 4 5
  • Adres publikacyjny: